MASTER
 
 

Set 2: Family Dynamics In The Diaspora (Shorts Set)

By Viet Film Fest 2018 (other events)

Friday, October 12 2018 1:00 PM 2:45 PM PDT
 
ABOUT ABOUT

Gaps - Spring Leaves - Like Mother, Like Daughter - Easter - Apples and Oranges

***FREE FOR SENIORS AND STUDENTS WITH ID

1. GAPS

Peter Trinh / USA / 2018 / 12 min

Although Alzheimer’s is a global disease which affects millions, most Asian cultures do not have a word to describe the disease. To further complicate this problem is the stigma and shame that surrounds anything that weakens the family bond. Why is there such a lack of awareness of this issue in the community? GAPS brings awareness to the growing tension between Asian Americans and their immigrant parents.

Mặc dầu Alzheimer là căn bệnh toàn cầu ảnh hưởng tới hàng triệu người, phần lớn những nền văn hoá Á Châu không có từ để mô tả căn bệnh này. Phức tạp hơn, căn bệnh này bị xem là vết nhơ và sự xấu hổ, làm suy yếu mối liên hệ gia đình. Tại sao trong cộng đồng lại thiếu vắng nhận thức về vấn đề này? GAPS đem đến nhận thức trong bối cảnh sự căng thẳng đang tăng lên giữa những người Mỹ gốc Á và cha mẹ di dân của họ.

2. Spring Leaves (Feuilles de Printemps)

Stéphane Ly-Cuong / France / 2015 / 13 min

Mrs. Pham is an old Vietnamese lady who lives alone since the death of her husband. Her social worker is her only link to the world outside. But one day, Grégoire, a young man, replaces her. He will try to gain her trust despite their differences…

Bà Phạm là bà lão người Việt sống một mình kể từ khi chồng mất. Nhân viên xã hội là mối liên hệ duy nhất của bà với thế giới bên ngoài. Nhưng rồi một ngày, Grégoire, chàng trai trẻ, tới thay nhân viên xã hội của bà. Mặc dù có những sự khác biệt giữa họ, anh cố gắng giành được sự tin tưởng của bà…

3. Like Mother, Like Daughter

Kady Le / USA / 2018 / 8 min

On Tết, a Vietnamese American transgender woman sneaks behind her mother's back to wear her first áo dài in hopes of convincing her mother that she is capable of being her daughter.

Ngày Tết, một phụ nữ chuyển đổi giới tính Mỹ gốc Việt lần đầu tiên lén mẹ mặc áo dài với hy vọng thuyết phục mẹ rằng cô có thể làm con gái của bà.

4. Easter (Lễ Phục Sinh)

Chih Chieh Wu / Czech Republic / 2017 / 10 min

In order to offer a better future to her daughter, a Vietnamese mother moves to the Czech Republic. She even hires a Czech nanny to help her daughter integrate with Czech society. However, the mother begins to feel alienated from her daughter and she begins to question the growing gulf between them.

Nhằm có tương lai tốt hơn cho con gái, người mẹ Việt Nam dọn tới Cộng Hoà Séc. Bà thậm chí còn thuê vú em người Séc để giúp con gái hoà nhập vào xã hội Séc. Tuy nhiên, người mẹ bắt đầu cảm thấy xa lạ với con gái và bà bắt đầu tự vấn về khoảng cách ngày càng lớn giữa hai mẹ con.

5. Apples and Oranges (Obst & Gemüse)

Duc Ngo Ngoc / Germany / 2017 / 30 min

"Apples & Oranges" tells the story about the odd friendship between “Harry” Bauer and Mr. Nguyễn. A film about differences and similarities and the question of who accepts whom.

“Apples & Oranges” kể câu chuyện về tình bạn kỳ lạ giữa “Harry” Bauer và Ông Nguyễn. Một bộ phim về những sự khác biệt và tương đồng, và câu hỏi ai chấp nhận ai.